Psychomotorische gezinstherapie

Psychomotorische gezinstherapie is een ervaringsgerichte behandelvorm voor gezinnen, of een deel van het gezin met diverse hulpvragen. Door een combinatie van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte werkvormen werkt het gezin aan verschillende thema’s. Kenmerkend is dat gezinsleden niet veel met elkaar hoeven te praten, maar juist met elkaar in actie komen.

Tijdens de sessies ligt de focus op het begrijpen en verkennen van de gevoelens, communicatiepatronen en interacties binnen het gezin. De werkvormen worden zorgvuldig gekozen om de gezinsleden te helpen hun emoties te uiten en te begrijpen. Door gezamenlijk in beweging te komen, ontstaat er niet alleen meer begrip, maar ook ruimte voor groei, veerkracht en plezier binnen het gezin.

Er wordt een veilige en ondersteunende omgeving geboden waarin gezinsleden zich vrij voelen om zichzelf te zijn en open te communiceren. Samen onderzoeken we de sterke punten van het gezin en zoeken we nieuwe manieren om met uitdagingen om te gaan.

Psychomotorische gezinstherapie kan een effectieve benadering zijn voor diverse hulpvragen en uitdagingen binnen een gezin. Enkele voorbeelden van hulpvragen die geschikt kunnen zijn voor psychomotorische gezinstherapie:

  • Communicatieproblemen: Het gezin kan moeite hebben met effectieve communicatie. Psychomotorische therapie kan worden ingezet om non-verbale communicatie te verbeteren en gezinsleden bewust te maken van de impact van hun lichaamstaal.
  • Stress en spanning: Als het gezin te maken heeft met stressvolle situaties, kan psychomotorische therapie helpen bij het herkennen, begrijpen en beheersen van fysieke reacties op stress.
  • Emotionele regulatie: Als er moeilijkheden zijn met het reguleren van emoties binnen het gezin, kan psychomotorische therapie worden gebruikt om gezinsleden bewust te maken van hun emotionele reacties en hen te leren gezonde coping mechanismen te gebruiken.
  • Verbeteren van onderlinge relaties: Als er conflicten zijn of als gezinsleden moeite hebben om verbinding te maken, kan psychomotorische therapie worden gebruikt om de onderlinge relaties te versterken door middel van gezamenlijke activiteiten en ervaringen.