Boksend opvoeden

Het programma Boksend Opvoeden biedt mensen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om met hun basisemoties: blij, bang, boos en verdrietig om te gaan. Hoe ze deze kunnen herkennen en beheersen. Ook leren zij om te gaan met hun triggers bijvoorbeeld uitdagers, faalangst of andere uiteenlopende spanningen. Spelenderwijs wordt er door verschillende boks spellen en boks lessen, gewerkt aan persoonlijke groei. Het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfbeheersing wordt vergroot. Er wordt geleerd om op een andere manier naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. Boksend Opvoeden geeft deelnemers handvatten om mentaal, fysiek en emotioneel sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen.

De onderwerpen die in een Boksend Opvoeden training aan bod komen zijn onder andere:

  • stevig staan door gronden, ademhaling en focus
  • het herkennen en ervaren van de verschillende basisemoties
  • het om kunnen gaan met de verschillende basisemoties
  • het herkennen van de verschillende triggers
  • het herkennen van waar de spanning in je lichaam zit
  • zelfbewustzijn (terugkijken op gedrag en het effect daarvan op anderen)
  • zelfbeheersing

De Boksend Opvoeden trainingen scheppen een veilige omgeving waar mensen met veel plezier en uitdaging kunnen leren over hun lichaamshouding, hun gedrag, hun eigen kwaliteiten en die van anderen.