Home

Welkom op de website van Bewegen Als Middel (BAM), een praktijk voor psychomotorische therapie. We bieden therapie aan kinderen, jongeren en volwassenen op diverse locaties in de gemeente Hellendoorn en Twenterand.

Het kan soms lastig zijn om problemen of gevoelens te herkennen en onder woorden te brengen. Psychomotorische therapie (PMT) helpt om bewust te worden van lichaamssignalen, emoties en gedrag. Het is een ervaringsgerichte behandelvorm, waarbij beweging en lichaamsgerichte activiteiten worden ingezet om gevoel en gedrag te leren herkennen en patronen te doorbreken.

Wie zijn wij?

Wij zijn Bewegen Als Middel, afgekort BAM. We hebben een kleinschalige praktijk met veel persoonlijke aandacht voor de cliënt. We werken samen met het netwerk van de cliënt, andere zorgpartijen en gemeenten om zo goed mogelijk de zorg op maat te kunnen bieden.