Groepstherapie

Binnen de praktijk hebben we doorlopend een aantal groepjes van kinderen of jongeren. Het is een vorm waarbij meerdere cliënten samenwerken om aan hun eigen hulpvraag te werken. Iedereen wordt uitgenodigd actief deel te nemen aan verschillende oefeningen en activiteiten, zoals sport en spelvormen. De therapeuten spelen een actieve rol bij het leiden van de sessies. Zij bieden begeleiding, geven feedback en creëren een sfeer van vertrouwen en respect, waardoor iedereen zich vrij voelt om te uiten en aan hun persoonlijke doelen te werken. Door samen te oefenen, wordt er ook geleerd van elkaars ervaringen.

De doorstroom naar een groepje wordt altijd vooraf besproken met ouders/ kind/jongere.

Doelen waar aan gewerkt kan worden in groepstherapie zijn:

  • Eigen grenzen en die van een ander leren herkennen en respecteren
  • Leren opkomen voor jezelf, eigen weerbaarheid vergroten
  • Stilstaan bij lichaamssignalen en spanning (verkennen, herkennen, erkennen)
  • Verbeteren van sociale vaardigheden binnen een groepssituatie, hoe ga je met de ander om
  • In contact met de ander je emoties leren uiten