Werkwijze

Na verwijzing via een psycholoog, huisarts, bureau jeugdzorg, gemeente, of wanneer u zelf contact zoekt volgt er eerst een kennismakingsgesprek en/of intakegesprek. Hierin wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn en bespreken we of PMT iets zou kunnen betekenen. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag concreet en worden de leerdoelen bepaald.

Vervolgens wordt er een behandelplan gemaakt waarin de hulpvraag, leerdoelen, werkwijze, duur en de afspraken van de therapie wordt omschreven. Als er van beide kanten goedkeuring is, dan kan de behandeling beginnen. Het aantal sessies is per persoon en per hulpvraag verschillend.

Na een vooraf bepaald aantal sessies is er een evaluatiebijeenkomst, waarbij er wordt gekeken in hoeverre er aan de doelen wordt gewerkt. Indien nodig kunnen er doelen worden bijgesteld.

Aan het eind van de behandeling is er een eindevaluatie met betrokkenen en zal er (indien nodig) een eindverslag worden geschreven.

Tijdens de behandeling is de indeling meestal op dezelfde manier. Het begint met een kort gesprek over de afgelopen week, eventueel uitgevoerde huiswerkopdrachten en bijzonderheden.

Vervolgens wordt er een oefening uitgevoerd in de zaal, die samen wordt geƫvalueerd. Indien nodig wordt dit nogmaals geoefend. Afsluitend wordt de bijeenkomst kort samengevat en eventueel wordt er een huiswerkopdracht aan gekoppeld.