Wat is PMT?

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte behandelmethode waarin doen en ervaren centraal staan. Tijdens de therapie wordt er zowel gewerkt met bewegingsgerichte activiteiten als lichaamsgerichte activiteiten. De therapie richt zich op de lichaamsbeleving, het lichaamsbeeld, de lichaamshouding, de lichamelijke spanning en het bewegingsgedrag.

Hierbij observeert en analyseert de therapeut gedrag, gevoelens en gedachten van de cliënt. De ervaringen die de cliënt opdoet tijdens de PMT, helpen om inzicht te krijgen in het probleem. De cliënt leert om vanuit verschillende invalshoeken te kijken en te experimenteren om op een andere manier met het probleem om te gaan. Door middel van huiswerkopdrachten leert de cliënt de aangeleerde vaardigheden toe te passen in het dagelijks leven.

PMT wordt aangeboden als individuele therapievorm. In overleg behoort ook groepstherapie tot de mogelijkheden.

De volgende thema’s kunnen aan bod komen:

  • Grenzen
  • Hulp vragen
  • Samenwerken
  • Leiden en volgen
  • Contact
  • Kracht
  • Vertrouwen
  • Spanning en ontspanning
  • Lichaamsbeleving

Tijdens een intake gesprek wordt er gekeken naar de aard en de oorzaak van uw klachten. Samen met u wordt er op grond van de diagnose en de hulpvraag een behandelplan gemaakt. Vanuit het doen en het ervaren leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen. Hierdoor leert u uw klachten en problemen anders te benaderen.