Voor wie is PMT?

BAM (bewegen als middel) richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen die hulp nodig hebben, maar geen opname nodig hebben in een zorginstelling. Een verwijzing kan via huisarts, ziekenhuis, GZ-psycholoog of via de gemeente, maar ook rechtstreeks. Therapie wordt individueel gegeven, maar kan in overleg ook in groepsverband. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er samen met de cliënt gezocht naar een passende en geschikte behandeling. PMT is er voor mensen met allerlei (psychosociale) problematiek zoals:

 • angststoornissen
 • ADHD problematiek
 • ASS-problematiek
 • opstandig/ agressief gedrag (ODD)
 • traumatische ervaringen (PTSS)
 • stoornissen in de emotieregulatie
 • moeite met assertief of weerbaar zijn
 • grenzeloos gedrag vertonen
 • sociaal minder vaardig zijn
 • het moeilijk kunnen verwoorden en verwerken van gevoelens / emoties
 • moeite met ontspannen
 • negatief zelfbeeld