Trainingen

Wij zien regelmatig kinderen en jongeren die het lastig vinden om de geleerde vaardigheden in de zaal toe te passen op andere plekken. Zij hebben er baat bij om te oefenen  met leeftijdsgenoten op een veilige plek.

Daarom hebben wij een aanbod van doorlopende groepjes voor kinderen en jongeren met diverse problematiek. Er wordt gestart met een intake waarin de persoonlijke doelen worden besproken. Na een aantal individuele sessies kan er ingestroomd worden bij een passend groepje, bijvoorbeeld gericht op weerbaarheid of emotieregulatie.

Elk groepje heeft een maximum van 6 kinderen of jongeren.