Home

Welkom op de website van Bewegen Als Middel (BAM), een praktijk voor psychomotorische therapie. We bieden therapie aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of psychosociale problemen in de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Twenterand.

BAM is een kleinschalige praktijk met veel persoonlijke aandacht voor de cliënt. We werken samen met het netwerk van de cliënt, andere zorgpartijen, en gemeenten om optimale zorg op maat te bieden.

Het onder woorden brengen van een gevoel of probleem kan soms lastig zijn. Psychomotorische therapie (PMT) zorgt ervoor dat dit op andere manieren geuit wordt. Het is een behandelvorm waarbij beweging en lichaamsgerichte activiteiten als middel worden ingezet om gedrag te veranderen.

Kijk verder op de site voor meer informatie.

Informatiefilmpje: